Background Image

HOR

PEVANJE UZ POKRET

Article Image

Horsko pevanje je jedan od glavnih načina vokalno-muzičkog izražavanja i predstavlja umetničku saradnju između više lica. Posmatran kroz opšte muzičko obrazovanje, sistematski rad u horu je svakako viši stupanj muzičkog obrazovanja i njemu prethodi savladavanje elementarne muzičke teorije i solfeđa, koji se zatim, kroz dalji rad u horu razvijaju i usavršavaju.

Na časovima hora osim sluha i zajedničkog pevanja razvijamo i fizičke elemente jer dok pevamo pokrećemo telo uz mnogobrojne fantastične muzičko-fizičke vežbe. Za pravilno pevanje neophodno je aktivirati velike grupe mišića i iz tog razloga smo osmislili potpuno jedinstven program koji u sebi sadrži upravo kombinacije fizičkih pokreta usklađenih sa pevačkom tehnikom.
Dođi i zabavi se!

Neke od kompozicija koje se nalaze na repertoaru hora su naše autorske, a komerton hor uživa mnogobrojne mogućnosti nastupa na festivalima i dečijim TV muzičkim emisijama.