Background Image

muzičkE RADIONICE

Muzička radionica ili muzičko zabavište sa razlogom nosi svoje ime – to je mesto gde muzika i zabava nikada ne prestaju!

Program muzičkih radionica na jedinstven način približava neverovatni svet muzike deci mlađoj od pet godina pripremajući ih istovremeno za početak muzičke edukacije. Sadržaj programa podrazumeva raznovrsne muzičke igre kroz koje se savladavaju slušanje muzike, usklađivanje zvuka i pokreta, razvijaju sluh i osećaj za ritam, osnažuju muzička memorija i koncentracija. Nastava se organizuje u manjim grupama jednom ili dva puta nedeljno u trajanju od jednog školskog časa (45 minuta).

Značaj ranog muzičkog obrazovanja u životu deteta je neprocenjiv, a benefiti mnogobrojni. Nalazeći balans između edukativnog i zabavnog karaktera, program muzičkog zabavišta omogućava najmlađima da putem zvuka upoznaju svet koji ih okružuje, sigurnije ispolje svoju ličnost, kao i da se kroz igru i druženje povežu i izgrade pozitivan odnos prema muzici i drugoj deci.

Vrata u svet muzike su ti otvorena!

               časovi muzičkog zabavišta na 3 lokacije u beogradu!!! 

                       Muzičke Igre igramo sa instrumentima, dlanovima, čašama i drugim opipljivim materijalima, a posebno volimo igre na tepihu koji svira!!!
                                                         Da li ste nekada probali da odsvira-skakućete pesmu? Deca obožavaju ovu muzičku igru!