Background Image

muzičkO ZABAVIŠTE

Program je kreiran sa ciljem da najmlađima omogući uzbudljiv susret sa muzikom i upozna ih sa raznovrsnim instrumentima, prvim muzičkim koracima i razvije pojedinačne sklonosti.

UZRASNE GRUPE

Baby (OD 1 DO 3 GODINE)

Doprinosi buđenju interesa i razvijanju ljubavi prema muzici. Realizuje se kroz muzičke igre bliske deci. Deca se upoznaju sa zvucima prirode i stupaju u kontakt sa Orfovim instrumentima. Slušaju muziku i prisustvuju organizovanim koncertnim aktivnostima.

Deca koriste muzička zvona, šejkere u obliku voća, muzički tepih, mali klavir, kahon i timpane.

Kinder (OD 3 DO 5 GODINa)

Doprinosi razvoju sluha i muzičke logike, muzikalnosti i osnovnom muzičkom opismenjavanju. Realizuje se kroz muzičke vežbe za oblikovanje glasa i aktivno učestvovanje u muzičkim zagonetkama. Deca pevaju, izvode muzičke igre, ritmičke vežbe, uče po sluhu, a organizuju se i koncertne aktivnosti.

Deca koriste muzička zvona, kazu, muzički tepih, bubnjeve, klavir, kahon i druge perkusije.

Junior (OD 5 DO 7 GODINa)

Pozitivno utiče na razvoj sluha, muzičke logike, oblikovanje glasa, muzikalnosti i doprinosi osnovnom muzičkom opismenjavanju. Muzičke vežbe, igre, zagonetke i pitalice su složenije. Deca upoznaju tradicionalnu muziku različitih zemalja. Program sadrži i sviranje ritma, ritmičkog pulsa, ritmičkog motiva i brojalica.  Deca uče po sluhu da sviraju pratnju poznatim kompozicijama u vidu ritma. Usvajaju znanja putem boja i brojeva i razvijaju svoje vokalne tehnike kroz zanimljive vežbice za glas i pevanje odabranih pesama.

Deca koriste muzička zvona, kazu, bubnjeve, klavir, kahon, male gitare, saksofon i druge perkusije.

                                           ZABAVA ZA VELIKE I MALE

                       Muzičke Igre igramo sa instrumentima, dlanovima, čašama i drugim opipljivim materijalima, a posebno volimo igre na tepihu koji svira!!!
                                                         Da li ste nekada probali da odsvira-skakućete pesmu? Deca obožavaju ovu muzičku igru!